CENÍK

služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

(platnost od 1.12.22)

MUDr. Václav Chalupský - praktický lékař pro dospělé, IČO 08088918

1. Administrativní výkon (např. výpis z dok.) a každých dalších započatých 15 min                           400 Kč

 - výpis z dokumentace za 24h                                                                                                             500 Kč 

 - výpis z dokumentace do 24h                                                                                                            800 Kč 

2. Prohlídka na zbrojní pas, mysliveckou stráž                                                                                     600 Kč

3. Vyšetření na zdravotní průkaz , svářečský průkaz                                                                          400 Kč

4. Vyplňování cizojazyčných dotazníků                                                                                                1000 Kč

5. Vyšetření na přání mimo ordinační dobu                                                                                         1000 Kč

6. Akutní vyšetření mimo určenou ordinační dobu                                                                              100Kč 

7. Posouzení bodového hodnocení bolestného a ztížení spol. uplatnění                                          600 Kč 

8. Očkování (vakcína není v ceně)                                                                                                         400 Kč

9. Potvrzení a doporučení vyžádaná fyzickou osobou                                                                      viz.  bod 1

10. Potvrzení  pro umístění do ústavu sociální péče                                                                          viz.   bod 1

11. Prohlídka pro studium na VŠ                                                                                                                0 Kč

12. Vstupní prohlídka na řidičský průkaz skupiny B                                                                                 0 Kč 

13. Prohlídka na řidičský průkaz (mimo bod 12)                                                                                     600 Kč 

14. Prodloužení řidičského průkazu (jen při pravidelné preventivní prohlídce)                                  500 Kč 

15 Vyplnění tiskopisu pro účely komerčního pojištění                                                                     dle hod. sazby 

16. Prohlídka do zaměstnání  (pokud není uzavřena smlouva se zaměstnavatelem)                        800Kč 

17. Celková prohlídka na přání (v ceně nejsou odběrová vyšetření, EKG)                                          2000Kč   

18. Poštovné, fakturace                                                                                                                           200Kč                                                                                                                                             

Pozn. : Nezahrnuje cestovné a účelně vynaložené náklady