Vnitřní řád

Vnitřní řád ordinace všeobecného praktického lékaře

MUDr. Václav Chalupský - Praktický lékař pro dospělé

Karla Čapka 2459, Písek

1) Personál, pacienti ordinace a všechny ostatní osoby v prostorách ordinace se řídí právními normami platnými v ČR.

2) V prostorách ordinace, čekárny a okolí budovy, kde se ordinace nachází, dodržujte elementární slušné chování ke všem osobám a k věcně-technickému vybavení.

3) Do budovy nevoďte zvířata.

4) Zjistěte si ordinační dobu a dodržujte jí, bezvýhradně.

5) Přesná ordinační doba je vyvěšena v čekárně a na mých internetových stránkách. Ty jsou rovněž zveřejněny v čekárně.

6) Pořadí pacientů určuje lékař (ve velmi výrazné většině případů je shodné s pořadím vstupu do čekárny.)

7) Sledujte prosím již přítomné osazenstvo čekárny a kdo do čekárny dorazil až po Vás. Případně se zeptejte, kdo je posledním člověkem čekajícím ve frontě před Vámi a čeká na vyšetření v mojí ordinaci (!) (Běžně bývá přítomen doprovod mých pacientů a i rodiče dětí z vedlejších dětských ordinací)

8) Po vyzvání vstupujte do ordinace jednotlivě, bez zbytečného prostoje, a v pořadí ve kterém jste přišli do čekárny viz. bod 7 (nebude-li určeno dle bodu 6)

9) Akutními záležitostmi se budeme zabývat v ordinační době pro akutní stavy. V tuto dobu se nemusíte objednávat.

10) Objednaní pacienti mají (v ordinační době pro objednané pacienty) zásadně přednost. Konečné pořadí však určuje lékař (viz. Bod 6)

11) Objednat se lze na místě, telefonicky, emailem, ale vždy čekejte na potvrzení - ústně nebo písemně emailem.

12) Na časově náročnější vyšetření - preventivní prohlídky, řidičáky, předoperační vyšetření - je třeba se objednat

13) Na konzultace je třeba se rovněž objednat.

14) Objednací doba pro jednoho pacienta je časově koncipována pro rozbor obtíží jen jednoho pacienta. Pochopitelně se Vám budu snažit vyjít vstříc, nicméně dorazí-li do tohoto časového úseku dva lidé (např. doprovod) , může se v některých případech stát, že nezbyde dostatek času a věc se posune za dalšího řádně objednaného pacienta (viz. bod 10).

15) Telefonické konzultace ohledně zdravotního stavu neposkytuji.

16) V případě požadavku akutního ošetření bez objednání, v době vyhrazené pro objednané pacienty, toto ošetření proběhne po vyřízení záležitostí objednaných pacientů a bude zpoplatněno nad rámec veřejného zdravotního pojištění (100Kč).

17) Přijde-li náhodně více pacientů zejména ke konci doby vyhrazené pro akutní stavy, žádám o trpělivost a pochopení. V případě časového přesahu (v pořadí ve frontě) do doby pro objednané pacienty, je třeba počítat s delším zdržením - viz. bod 10.

18) Za žádných okolností do ordinace nevstupujte bez zaklepání nebo vyzvání (viz. Bod 2)

19) Jdete-li si ,po předchozí domluvě, cokoliv vyhotoveného vyzvednout, nebojte se na nás zaklepat, předejte tak zbytečnému čekání ve frontě.

20) Nenechávejte žádné své věci bez dozoru ve společných prostorách ordinace (čekárna, toalety), předejdete ztrátě věcí

21) Pacient s personálem komunikuje česky, slovensky případně s vždy osobně přítomným tlumočníkem (sjednává si pacient) bude-li domluva pro jazykovou bariéru nemožná.

22) Pro recepty na trvalou medikaci a výsledky vyšetření volejte do ordinace prosím až v druhé polovině denní ordinační doby. V první polovině denní ordinační doby je personál pochopitelně nejvytíženější a není možné zvednout každý telefon, nejsme pohotovost ani klinika.

23) Budete-li osobně pozváni nebo objednáni na vyšetření, dostavte se ve smluvený termín, případně se nejpozději den předem omluvte (telefonicky, emailem, SMS) že ze závažných důvodů nedorazíte (viz. Bod 2). Domluvíme termín nový, který Vám bude vyhovovat.

24) Dostanete-li domů pro účely dalších vyšetření některý přístroj či jednorázovou nádobku, přineste věci zpět do ordinace ve smluvený čas, s příslušnými vzorky a nepoškozené - bezvýhradně

25) Na odběry krve choďte zásadně nalačno, nebude-li domluveno jinak.

26) Na kontrolní vyšetření krevního tlaku, choďte vždy po užití ranních léků na tlak, nebude-li domluveno jinak