MUDr. Václav Chalupský

Praktický lékař pro dospělé v Písku


Poskytuji:

  1. standardní péči - diagnostickou, léčebnou
  2. preventivní programy
  3. očkování - chřipka, žloutenka A + B, klíšťovka, tetanus, pneumokok (proti daným infekcím) 
  4. návštěvní službu
  5. závodní preventivní péči
  6. poradenství a konzultace

Zhotovuji posudky zdravotní způsobilosti pro řidičské průkazy, svářečské průkazy, zbrojní průkazy, potravinářské průkazy, atd. u registrovaných pacientů výpisy ze zdr. dokumentace.

GDPR 

V souvislosti s novou legislativou České republiky a EU na ochranu osobních údajů (GDPR ) platnou od 25.5.2018 Vám (našim pacientům) musíme nabídnout níže uvedené.

Chcete-li, abychom citlivé informace (např. diagnostické závěry či prognózy) sdělovali i jiným osobám, Vašim blízkým (možno i telefonicky), je nutno dát Váš souhlas k předání citlivých informací o Vaší osobě v písemné podobě "Souhlas č.1". Lze zapsat více ověřených telefonních čísel a emailových adres.

V případě, že se nebude jednat o osobu blízkou nebo budete chtít odepřít sdělení citlivých informací osobě blízké, je třeba vyplnit "Souhlas č.2", kde se vyplní identifikační údaje osoby.

Heslo pro citlivou komunikaci můžete zvolit nebo jako toto heslo (je jednodušší) bude sloužit Vaše rodné číslo.

Souhlasy jsou k dispozici v čekárnách našich ordinací nebo lze vytisknout zde na našem webu