Hypertenze

13.12.2019

Hypertenze neboli vysoký tlak je v populaci velmi častý a je příčinnou mnoha onemocnění. Stálý krevní tlak je důležitý, protože umožňuje průtok krve cévami a umožňuje tedy zásobování orgánů v těle....

Hypertenze neboli vysoký tlak je v populaci velmi častý a je příčinnou mnoha onemocnění. Stálý krevní tlak je důležitý, protože umožňuje průtok krve cévami a umožňuje tedy zásobování orgánů v těle. Na druhou stranu vysoký tlak vede k poškozování stěn cév a zhoršuje proto ateroslerozu - což ukládání tukové částic do stěn tepen, které způsobují nakonec jejich zúžení. Světová zdrovotnická organizace v současné době udává jako hranici normálního tlaku až hodnotu 140/90, nicméně ideální tlaky se pohybují níže.

Příčinu u většiny lidí s vysokým tlakem často neznáme, jedná se o kombinaci více rizikových faktorů - určitý genetický předpoklad, stres, příjem vyššího množství soli, obezita, alkoholismus, apod.

U zbytku nemocných cca. u desetiny je vysoký tlak způsoben konkrétními poruchami - zůžením ledvinných kanálků, poškozením ledvin, hormonálními poruchami, těhotenstvím, některými vzácnými nádory, aj.

Nezanedbatelný vliv na vysoký tlak má i tzv. syndrom bílého pláště. Mnoho lidí je při vyšetření u lékaře nervózních, a proto mají vyšší tlak než normálně.

Zákeřností vysokého tlaku je, že se dlouho nemusí nijak projevit. Proto se mu občas přezdívá tichý zabiják. Někteří lidé pociťují vysoký tlak nepříjemně a stěžují si na únavu, nevýkonnost, motání hlavy a bolesti hlavy. Většina lidí ovšem svůj vysoký tlak nijak nepociťuje, a proto nebývá až tak dobrá spolupráce s lékařem při léčbě nemoci. Dlouhodobě neléčený vysoký tlak však problémy přináší. Zejména zhoršuje průběh aterosklerózy a s ní souvisejících nemocí ICHS - ischemická choroba srdeční včetně infaktu, cévní mozkové příhody, ischemický choroba dolních končetin, vaskulární demence, apod.).

Levá komora pumpující krev do celého našeho těla (kromě plic) je vysokým tlakem postižená také. Musí pumpovat krev proti tomuto vysokému tlaku a toto namáhání ji může strukturně poškodit a vyčerpat. Časem se začnou objevovat příznaky srdečního selhávání.Důležité je hlídat vysoký TK hlavně u diabetiků, u nichž kombinace obou nemocí vede k dalším závažnějším poškození těla. O tom třeba někdy přístě.

Vysoký krevní tlak se v drtivé většině případů zjistí náhodně při preventivní prohlídce u praktického lékaře, neboť měření krevního tlaku je její nedílnou součástí. Dnes se klasicky měří krevní tlak měřícími přístroji nazývanými tonometry (tlakoměry). Nejpoužívanější jsou rtuťové a digitální. Aby se eliminoval syndrom bílého pláště, může se v diagnostice použít i tlakový Holter, což je 24hodinové měření krevního tlaku v domácím prostředí mimo zdravotnické zařízení.

Jak na léčbu. U první skupiny lidí je nutné změnit životní styl, což je jako obvykle zhubnout, přestat pít alkohol, méně solit, snažit se vyhýbat stresovým situacím. K tomu se pak připojuje léčba kombinací léků proti vysokému TK. Je jich hodně typů a lékař někdy musí vyzkoušet více variant než jsou viditelné výsledky. Je nutné si uvědomit, že medikamentózní léčba je částo doživotní. Nemocný by neměl přistupovat k léčbě s myšlenkou, že bude měsíc brát prášky na tlak a pak bude zdravý.

Pacienta s nově nasazenými léky je vhodné pravidelněji sledovat, protože jejich efekt může být příliš silný a způsobit vznik nízkého krevního tlaku, který ale není tolik nebezpečný a život ohrožující.