Močová inkontinence

13.12.2019

Jedna z definic inkontinence je nechtěný únik moči, který není ovladatelný vůlí. U mužů se vyskytuje minimálně, jde však o problém celé řady žen vyššího věku (udává se až u třetiny žen, je mnohem častější než inkontinence stolice). Značně zhoršuje kvalitu života, způsobuje hygienické těžkosti a žena pro jistý pocit studu ne vždy vyhledá lékaře (což je chyba!!!).

Močová inkontinence se rozděluje na několik typů, z nichž nejčastější je stresová a urgentní inkontinence. Stresová inkontinence znamená samovolný únik moči při zvýšení nitrobřišního tlaku, tj. například při kašli, při smíchu, skákání, běhání apod. Urgentní inkontinence znamená náhle vzniklé nepříjemné nucení na močení, které žena či muž nakonec neovládne a dojde k úniku moči. Málo častým typem je tzv. inkontinence z přeplnění, která souvisí s narušeným odtokem moči z měchýře.Nejčastějšími příčinami stresové inkontinence je narušení funkce svalů a vazů pánevního dna, které udržují správné postavení močové trubice a tím zajišťují správnou funkci svěračů. V oslabení tohoto svalového aparátu mohou hrát roli faktory, jako je nedostatečná fyzická aktivita, nadváha, nadměrné a časté zvyšování nitrobřišního tlaku (chronický silný kašel, přenášení těžkých předmětů apod.) a prolaps dělohy. Obtíže se většinou zhoršují vlivem hormonálních změn v období přechodu a popřechodovém věku.

Urgentní typ inkontinence může být způsoben nadměrnou drážidovstí močového měchýře, jejíž příčina není vždy zcela jasná. Jindy se mohou na urgentní inkontinenci podílet jiná onemocnění dráždící močové cesty jako jsou infekce močových cest, anatomicky blízká nádorová onemocnění (například rakovina močového měchýře, gynekologické nádory).

Jako relativně málo častý typ inkontinence lze zmínit i tzv. inkontinenci z přeplnění. Ta je paradoxně způsobena špatným odtokem moči, která se hromadí v močovém měchýři a po jeho přeplnění začne unikat - nezávisle na vůli nemocného. Doprovází typicky neurologická onemocnění a poruchy vedoucí ke zhoršenému vyprazdňování měchýře, např. roztroušenou sklerózu nebo poranění a jiná onemocnění míchy.Jak již bylo zmíněno výše, je hlavním projevem únik moči a to buďto náhlý bez nucení, nebo přecházený náhlým a nekontrolovatelným nucením. Dále mohou být přítomny příznaky jako jsou nadměrně časté epizody močení během dne, pálení a řezání při močneí a časté noční močení.

Poruchy spadají do kompetence urologů a gynekologů. Zejména gynekologové se o poruchy udržení moči úzce zajímají a byl vytvořen podobor gynekologie, který se problémy s močením zabývá (tzv. urogynekologie). Urogynekologická vyšetření spočívají poměrně klasicky v anamnéze (charakter a četnost obtíží, jiné problémy, užívané léky) a fyzikálním vyšetření pacientky. Jsou k dispozici i speciální dotazníky, které pomohou určit, kterým typem a jakým stupněm závažnosti inkontinence pacientka trpí. Vhodné je vyšetření moči, hlavně k vyloučení močových infekcí jako původce dočasné urgentní inkontinence. Ze zobrazovacích metod je vhodné provést ultrazvuk břicha se zaměřením na močový měchýř a jeho okolí. V urogynekologické ambulanci se provádí i speciální urodynamická vyšetření, při kterých se měří funkční tlaky v různých částech močových cest v klidu a při zvýšení nitrobřišního tlaku. Při podezření na neurologickou příčinu potíží je nutné i vyšetření neurologem.

Základem léčby i prevence stresové inkontinence je pravidelné posilování svalů pánevního dna a prevence vzniku obezity. U žen po přechodu může být gynekologem někdy předepsána i hormonální léčba, ta však má svoje rizika není možné ji doporučit všem ženám. Velmi účinnou formou pomoci jsou malé gynekologické zákroky, při kterých se do oblasti pánevního dna voperuje speciální TVT páska (TVT - Tension-free transVaginal Tape), která mechanicky podporuje močovou trubici a tím umožní správnou funkci svěrače. Zjistíme-li že za inkontinencí stojí jakákoliv jiná choroba (infekce, nádory, neurologická onemocnění aj.), pak je nutné léčit primárně tuto chorobu.

Praktické lékař pak pro Vás může předepsat vhodné inkontinenční pomůcky ( vložky, pleny, případně natahovací kalhotky). Typ pomůcky se odvíjí od stupně obtíží a množství úniku moči. Tyto pomůcky jsou většinou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění ( samozřejmě do určitého množství za dané období ). Nebojte se proto se svým problémem svěřit nám jako praktickému lékaři.